• Прозводител на пластмасови изделия от 1997 г.

    Фирма „И.П.Пласт ЕООД“ е наследник на ЕТ „Славена-Кр. Кръстев“ , имаща повече от 20 години опит в преработка на пластмасови изделия в България и чужбина. Имаме международни клиенти в Гърция, Австрия и Германия. Разполагаме с повече от 20 функционално проверени и високо качествени шприцмашини от марките ЕНГЕЛ и АРБУРГ.
  • Baskets

  • Site_inside